93 329 57 57 - 656 957 079 info@construccionesagras.com

DEPARTAMENT TÈCNIC

Des dels nostres inicis, un equip format per Arquitectes, Arquitectes tècnics, Enginyers i Topògrafs, han contribuït mitjançant la realització de diferents projectes, a la correcta execució dels nostres treballs.

En l’actualitat, i amb la col·laboració d’aquests professionals, Construccions Agras de Piera, S.L., pot oferir els següents serveis:

  • Projectes bàsics i d’execució d’obra nova, reforma i ampliació.
  • Legalitzacions.
  • Aixecaments planimètrics i topogràfics de solars.
  • Segregacions de solars o finques.
  • Excessos de cabuda.
  • Obertures d’activitat
  • Cèdules d’Habitabilitat.
  • Certificats energètics

Tot això, amb la màxima professionalitat, un perfecte assessorament i una rapidesa en el servei.